Leta i den här bloggen

onsdag 25 juli 2018

På is

Eftersom jag är Old School så använder jag det gamla ordet värmebölja för det som på nusvenska kallas extremtemperaturer och klass 2-varning. Dessutom är en sak som utmärker en värmebölja att den har en viss varaktighet medan en extremtemperatur, strängt taget, kan vara högst tillfällig. Kanske är det dags att inte längre säga värmebölja utan tillgripa uttrycket en lång, het sommar?

Hur som helst så är det alldeles för varmt för i alla fall mig att ägna mig åt fysiska utomhusaktiviteter som fiske. Jag sitter hellre inne, i skuggan, med fläktförstärkt korsdrag och dricker iskyld limonad. Dessutom är ju vattnet vid det här laget så uppvärmt att det knappast är mödan värt att fiska. Gäddan, till exempel, har ju en trivseltemperatur på 12-14 grader och blir vattnet varmare än 22 grader så mer eller mindre upphör hon att fungera. Om möjligt uppsöker hon svalare, dvs djupare, vatten (och blir då mer eller mindre oåtkomlig för en landbunden fiskare).

Abborren sägs vara en värmeälskande fisk, men även den har väl sina gränser. Min egen erfarenhet är att man när det blivit riktigt varmt i vattnet visserligen kan få småabborrar men att de större håller sig borta (eller i vart fall vägrar att nappa).

Till obehaget av att utföra fysisk aktivitet under rådande temperaturförhållanden och fiskens inaktivitet kommer temperaturens inverkan på fångsten. Tänker man  tillreda och äta sin fångst bör man, när lufttemperaturen ligger på +30 grader eller högre, ha väldigt kort väg hem och helst möjlighet att genast den håvats lägga fisken på is. Tänker man släppa fisken åter bör man helst avstå från att ens dra upp den eftersom risken för att den ska ta skada är hög.

Så jag gör med mitt fiske som jag skulle göra med min tänkta fångst så här i värmeböljan. Jag lägger det på is.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar