Leta i den här bloggen

Landfiske i Roslagen

När jag för mer än trettio år sedan flyttade till Norrtälje gladde jag mig åt att få ta del av de enorma fiskemöjligheter man kunde tro erbjöds där om man tittat på kartan. Vad jag då inte, efter att ha bott på Gotland och i Norr- och Västerbotten, kände till var det jag kallar stockholmseffekten. Den går, i korthet, ut på att en stockholmare (här använder jag ordet i dess mest negativa betydelse) som lyckats komma över en strandtomt (eller bara en strandnära tomt) ser det som sin livsuppgift att hindra alla andra från att komma ens i närheten av vattnet.

På få ställen (om ens något) i landet är skyltar om enskild väg, obehörig fordonstrafik förbjuden, endast fordon med tillstånd, dra åt helvete  och vägbommar så vanligt förekommande som längs kustnära bilvägar inom en timmes bilfärd från huvudstaden. Då, för trettio år sedan, kunde man emellertid på flera ställen längs vägen mellan Hysingsvik och Furusund parkera sin bil och sedan komma åt flera fina fiskeställen. Så gott som samtliga dessa parkeringsmöjligheter har nu försvunnit. För en landfiskare framstår Roslagen som bland det minst gästvänliga man kan tänka sig. Den dåliga tillgängligheten är ett större problem än sviktande bestånd, sälar och skarvar och i stort sett allt annat sattyg man kan tänka sig.

Strandskyddet framstår på det stora hela som ett dåligt skämt och tomtägare annekterar ogenerat och utan att det beivras i stort sett all strandmark som ligger mellan bebyggelse och vattnet. Dessutom har i stort sett alla hamnar numera (troligen enligt någon jävla EU-bestämmelse) spärrats av för "obehöriga". Allemansrätten och det fria handredskapsfisket står sig illa mot äganderätt (faktisk eller bara hävdad) och egoism.

Några få ljuspunkter finns i det annars kompakta mörkret och på den här sidan tänker jag berätta om dem. Sidan är ett ständigt pågående arbete och förhoppningsvis kommer med tiden nya platser att läggas till och det är väl bara att hoppas att jag inte ska behöva ta bort några. Men osvuret är bäst... Och DU får gärna bidra. Skicka ett mail till herman.johnell@gmail.com i så fall.

Nedanstående är skrivet ur mitt (en bilburen, något överviktig och med en tveksam höft försedd gubbe) perspektiv. De som utan att knota tar sig fram kilometervis i obanad terräng med full stridspackning eller förflyttar sig med terrängcykel har givetvis betydligt större fiskemöjligheter. Å andra sidan finns det ju de som har svårare än vad jag har att ta sig fram. Dessa senare ska jag försöka ha i åtanke.

Allmänna kommunikationer till fiskeplatsen anges med blå färg (men kolla med SL:s trafikplanerare).

Många tillgängliga fiskeplatser är eller finns i naturreservat. Man ska alltid vara rädd om naturen men i reservaten gäller detta enligt lag.

GENERELLA REGLER FÖR NATURRESERVAT

  • Akta träd, buskar och andra växter. Plocka inte orkidéer eller andra fridlysta växter.
  • Lämna berghällar, block och stenar orörda.
  • Gå inte för nära fågelbon eller ungar. Skada inte ormar, kräl- och groddjur. Besök inte fågel- och sälskyddsområden under tider då tillträdesförbud råder.
  • Håll alltid hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld och passa noga kök och grill för eldfaran. Det är absolut förbjudet att lägga engångsgrillar i soporna! Vid många av stiftelsens sopmajor finns särskilda runda plåtkärl märkta med ”För engångsgrillar”. Där ska dessa grillar läggas.
  • Stör inte andra med radio, cd-spelare, musikinstrument eller liknande.
  • Tälta eller förtöj båten högst två dygn vid samma strand. Stannar du längre måste du ha tillsynsmannens tillstånd (särskilda regler gäller på Grinda och Utö). Många hus inom reservaten är privata. Gå inte in på tomter eller till hus och bryggor.
  • Respektera lantbruken. Trampa inte i åkrar och stäng grindar efter dig.
(Ovanstående är kopierat från Skärgårdsstiftelsens hemsida. Observera att särskilda regler kan gälla för ett visst reservat. I statliga reservat gäller vanligen tältförbud. Reglerna finns vanligen tydligt anslagna på plats och är även möjliga att söka på nätet innan men beger sig dit. Att man inte visste är aldrig en gångbar ursäkt för att bryta mot reservatsbestämmelserna.)Tips på fiskeplatser


Kapellskär
Numera är hamnen avspärrad så den kan vi glömma. Söder om hamnen, dvs från den gamla ångbåtsbryggan och ned till Riddersholms naturreservat är fiske möjligt. I och i anslutning till hamnen finns goda parkeringsmöjligheter. Från själva ångbåtsbryggan kan man fånga det mesta, utanför campingen kan man under den kalla årstiden (när badgästerna är borta) vada och fiska efter havsöring och detsamma gäller vikarna ner till halvön Skärholmen. Tänk bara på att det är privata tomter och bryggor (men havet är fortfarande fritt). Från Skälholmen (Skälholmsgrynnan/Skärholmen) fångas en del fisk. Det finns en P-plats före vägbommen innan småbåtshamnen (och kör inte in om bommen är öppen för den kan vara stängd när du ska hem. Det har hänt... mig). 

Viken innanför småbåtshamnen är en reproduktionslokal för gädda mfl arter som man bör låta vara åtminstone tills gäddleken är över. Man kan ju avstå även om ett område inte är fredat. Om man bryr sig, vilket man gör om man är sportfiskare (och det omvända gäller, dvs bryr man sig inte så ska man heller inte kalla sig för sportfiskare).

Själva ångbåtsbryggan är lätt åtkomlig och även möjlig att fiska från för den rullstolsburne eller eljest rörelsehindrade.

Buss 631 och 631x går från Norrtälje busstation till Kapellskär. Till ångbåtsbryggan och campingen är det inte långt att gå men till småbåtshamnen blir det en promenad på några kilometer.

Sikströmmen


När jag var nyinflyttad i Norrtälje gjorde jag åtskilliga fisketurer längs vägen ut mot Furusund. Alla de ställen längs vägen där man då kunde parkera bilen är numera oåtkomliga eller förvunna. Men vid Sikströmmen, alldeles innan bron, har man inte grävt diket tillräckligt djupt för att helt omöjliggöra parkering längs vägkanten. Det misstaget kommer säkert att korrigeras, men ännu kan man ställa sin bil där och komma åt att fiska från bron. Min första skärgårdsgädda tog jag här.


Norrtälje 


"Bron" till Borgmästarholmen


Genom staden, från Lommaren och ner till Norrtäljeviken, flyter Norrtäljeån. Den kan man fiska i om man köpt fiskekort. Samma kort gäller även i Lommaren och några andra vatten. Hamnen håller nästan alltid fisk (även om det inte är den mest inspirerande miljön att fiska i) och utanför hamnen når man Borgmästarholmen som rymmer några bra fiskeplatser även om vass begränsar möjligheterna.


Vätö sund

Framförallt längs fastlandssidan finns ett antal platser där man kan bli av med bilen och "komma till". Vid det gamla färjeläget, tex och vid Björhövda. På vätösidan kan man fiska från den sk kyrkbryggan. I sundet finns ofta gott om abborre och på försommaren strömming. Alldeles innan bron över sundet finns på fastlandssidan en parkeringsmöjlighet och sedan kan man ta sig nedför slänten och fiska under brofästet.

Älmsta - Väddö kanal


Den fina bryggan i Älmsta


Kanalen löper från Ortalaviken (som slutar vid Älmsta) och ner till Bagghusfjärden. I Älmsta är den synnerligen lätt åtkomlig för fiske  (från bla en ca 200 meter lång brygga längs fastlandssidan) och det är även lätt att parkera bilen. Söder om bryggan finns det gångstig som går längs kanalen ända ned till Bagghusbron men en hel del vass längs stranden så det är inte överallt det är åtkomligt för fiske. Man kan också nå kanalen genom att parkera bilen vid Älmsta sjöfartsmuseum och sedan promenera ca 400 meter.Vid Bagghusbron finns en relativt stor grusplan där man kan ställa bilen medan man fiskar (men de senaste gångerna jag varit förbi så har planen varit pinfull med husbilar). I kanalen fångas abborre, gädda och (mer sällan) gös. Det snackas ju mycket men en havsöring på över åtta kilo ska ha fångats vid mete med räka. Naturligtvis kan man även meta vitfisk. Under semesterperioden är båttrafiken i kanalen så intensiv att åtminstone jag undviker att fiska där.

Vid Älmsta udde (Rumpudden) finns en lättillgänglig brygga med en parkeringsplats alldeles i närheten. Tillgänglig även för den rullstolsburne/rörelsehindrade. Den länga bryggan är också handikappvänlig men man måste klara några trappsteg för att komma ned på den.

Buss 637 från Norrtälje busstation till Älmsta busstation.


Ortalaviken Trästa
Här är det knepigare att "komma till" men på fastlandssidan har anlagts en fiskebrygga vid Trästa, i närheten av det gamla färjeläget. Man kan även fiska från färjeläget. På Väddösidan kan man också fiska från färjeläget (men där har fastighetsägaren söder om detsamma börjat (på känt manér) annektera den lediga strandremsan genom en brygga och en på utsidan av densamma förtöjd båt.


Så här ser det ut från väddösidan där den gamla färjan gick. På fastlandssidan är tillgängligheten bättre och man kan fiska hala sträckan från det gamla färjeläget och till "fiskeplatsen".

Under bron som ersatt färjan kan man också fiska, i vart fall på fastlandssidan där det är möjligt för den rörliga att ta sig ned till vattnet.


Fd färjeläget  fastlandssidan


Fiskeplatsens brygga är åtkomlig för den rullstolsburne/rörelsehindrade fiskaren.

Buss 643 från Älmsta eller Hallstavik (fastlandssidan)


Barnens ö

Höst- och vår kan man här fiska efter gädda och abborre.


Väddös ostkust: Sandviken - Rönnskärs udde - Sennebyhaken - skjutfältet


Från Sennebyhaken


Sträckan Sandviken - skjutfältet är det förmodligen längsta sammanhängande kustparti som är tillgängligt, framkomligt och värt att fiska. Sandviken är sommartid en badplats men under den kallare årstiden en grund vik med sandbotten, vänd mot Ålands hav, som kan vara värd att fiska av. Utanföt den klippiga Rönnskärs udde är det inte vadbart men om vädret inte är för hårt kan man fiska från klipporna. Detsamma gäller halvön Sennebyhaken (som i likhet mned Rönnskörs udde är naturreservat så respektera bestämmelserna!). Den långgrunda viken söder därom är vadbar.Väddös ostkust: Nothamn


Vårvinterfiske vid Nothamn


Alldeles norr om Nothamn finns klippor (inte helt lättillgängliga) från vilka man kan ha ett intressant fiske. 

Väddös ostkust: Fjällboholmarna
Innanför Fjällboholmarna finns ett åtkomligt kustavsnitt som är värt att fiska av. Vid lågvatten kan den djärve vada ut på själva holmarna och även fiska från dessa. Observera att området i norr gränsar till fredningsområdet vid Tullviksbäckens mynning.


Grisslehamns fiskehamn

En trevlig hamn, som hamnarna var när jag var grabb. Härifrån bedrivs fortfarande yrkesfiske men så länge man respekterar yrkesfiskarna och inte är i vägen för dem kan man fiska här. Lätt att parkera och beroende på säsong kan man även få sig något att äta eller dricka (eller köpa fisk om men inte skulle lyckas få någon på kroken).

Slätt och lättgånget.

Buss 637 från Norrtälje busstation till Grisslehamns färjeläge.


Väddös ostkust: Skatudden


Färjan från Eckerö på väg in mot Grisslehamn, sett från Skatudden


Strax norr om Grisslehamn finns ett kustavsnitt som är intressant för havsöringsfiskaren. Det är litet bökigt att ta sig dit och framkomligheten på den steniga stranden är begränsad men det kan vara mödan värt!


Fögdö-Kolskär
Omedelbart innan bron mellan Kolskär och Fogdö och omedelbart efter den (hpl Fogdö södra) finns det ställen man kan fiska från och det är dessutom möjligt att parkera en bil alldeles i närheten.

Buss 637 från Norrtälje busstation.


Riddarskäret


Aja baja! Inte elda i
naturreservat!
I Singö sund ligger Riddarskäret. Ön är ett naturreservat. Man kör bron över Singösundet och ställer sin bil på grusplanen till höger om vägen strax efter brofästet. Sedan går man tillbaka till mitten av bron och tar en av trapporna ner till den östra eller västra delen av Riddarskäret. Från öns stränder kan man fiska mot Ålands hav eller i Singösundet.

Det här är ett relativt stort område där man med fördel kan tillbringa en hel fiskedag. Skulle man vilja övernatta finns en campingplats vid brofästet på Singö.

Buss 637 från Norrtälje busstation till Singö camping.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar