Leta i den här bloggen

lördag 24 mars 2018

Lektid = tävlingstid

Åren 1959 - 1972 var det förbjudet att spinnfiska efter Gädda i Östersjön (saltvatten) i Södermanlands län och Stockholms län under huvuddelen av Gäddans lektid 1/5 - 15/6. Exakt när gäddan leker är svårt att säga, särskilt i förväg, men som en tumregel kan man säga att tiden från islossning till midsommar är lektid. De största, dvs de som anses vara mest skyddsvärda, brukar leka sist.

Frestelsen att fiska gädda under lektiden är stor. Förutom den abstinens många fiskare lider av efter vintern så är möjligheten att få kontakt med grov fisk stor och överhuvudtaget är gäddorna koncentrerade till lekvikarna och områden i närheten av dessa vilket underlättar fisket.

På den nya hemsidan http://www.fisketavling.nu/   kan man, för första gången, få en samlad bild över hur många gäddfisketävlingar som anordnas under den tid då gäddan leker. Ser man bara till Östersjön och den ovan nämnda fredningstiden så är korrelationen mellan den tid då man bör låta fisken vara i fred och den tid då det anordnas flest gäddfisketävlingar påfallande.

Och Sportfiskarna tycker inte att det behövs några sportfiskeetiska regler? Eller tycker de att allt är OK så länge man släpper tillbaka sin fångst? 


edit. I Stockholms skärgård råder totalt fiskeförbud i 25 områden från Singö i norr till Mörkö i söder under perioden 1 april och 15 juni. Mer information hittar du på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats.

Fiskeförbud i begränsade områden är i och för sig bra men dessa områden utgör en försvinnande liten del av de vatten där lekande eller lekfärdiga gäddor förekommer och det är, som jag förstår det, lika illa om man skadar eller stör en lekgädda oavsett var det sker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar