Leta i den här bloggen

måndag 11 mars 2019

Fredstid?

Nu gäller följande:


Gäddfiske i Östersjön

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

Fredningstider

Under perioden 1 april ‑ 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund samt kustvattnen runt Öland.

Minimimått och maximimått

  • Minimimått: 40 cm
  • Maximimått: 75 cm
Storleksbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Fångstbegränsning vid fiske med handredskap efter gädda i Östersjön

Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.
Fångstbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

I skärgården finns smärre fredade områden under lektiden men när jag växte upp - 1959-1972 - var gäddan i saltsjön i Södermanlands och Stockholms län fredad 1 maj - 15 juni och jag vill minnas att detta gällde även Gotland. Miljön var knappast bättre på den tiden men gäddbeståndet var ändå bra mycket bättre än dagens. Kanske är det dags att införa en generell fredning i samband med leken längs hela kusten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar