Leta i den här bloggen

torsdag 28 mars 2019

Den mjuka vägen

I min gröna ungdom tränade jag och tävlade i judo. Jag höll på med det tillräckligt mycket och länge för att få en förståelse av sportens grundprinciper. Dessa är att man inte ska sätta hårt mot hårt  eller försöka att med sin styrka bryta ned motståndaren utan tvärtom ge vika och låta hans kraft och tyngd arbeta mot honom. Låta honom falla på eget grepp, kort sagt. Därför kallas sporten judo som betyder den mjuka vägen. The harder they come, the harder they fall.

Man kan förhålla sig till drillningen av en stor och stark fisk på samma sätt som till problemet att övermanna en motståndare på land. Man kan sätta hårt mot hårt eller man kan använda judo. Med ett riktigt styvt spö som klarar att kasta beten runt 250 grams vikt, en stark rulle och, säg, 0,32 mm flätlina så kan man wincha in de flesta fiskar om hugger och sätta rejäl press på och göra matchen kort med de andra. Med en lätt utrustning, kanske rentav en sk UL-utrustning, är förutsättningarna annorlunda. Försöker man med sådant i händerna sätta hårt mot hårt när gammelgäddan huggit blir man tämligen omgående besegrad. man måste istället drilla fisken. Drillningen ansågs för inte så länge sedan vara en fundamental del av det som kallas sportfiske.

Här kommer vi osökt in på skillnaden mellan stumma (PE) och elastiska (nylon) linor. Fiskar man med stum lina så sätter man i princip alltid hårt mot hårt. När en stor och stark fisk drar i linan så får den full utdelning. Med en elastisk lina får samma fisk lägga mycket energi på att bara töja lina och tröttas därigenom effektivare. Judoprincipen igen. Ge efter och låt motståndaren jobba åt dig.

Angående den språkliga betydelsen av att "drilla", se nedan.

2) (i sht hvard.) för att beteckna att ngn skickligt o. oförmärkt, med användande af (små) knep o. finter o. d. lyckas genomdrifva ngt l. få ngt till stånd; lirka (med ngn); (listigt) manövrera l. sköta om (ngt) l. ställa (så) till (att ett åsyftadt resultat uppnås); i sht ofta i uttr. drilla saken så l. drilla det drähän att … 

4) (†) plåga, trakassera; besvära. Rosenfeldt Vitt. 197 (1686)Emedan dhe (dvs. polackerna) af Ryssarna och Saxarna blifwa jämmerligen drillade. KKD 5: 162 (1710)Klockarn .. blir nog drillat med enrollerings wäsende. OfferdalKArk. N I 1, s. 102 (1717).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar