Leta i den här bloggen

söndag 4 november 2018

Det fria handredskapsfisket

Det fria handredskapsfisket infördes 1985 och föregicks av åtskilliga års utredande och debatt. Om man var med på den tiden eller om man bläddrar i några årgångar av Svenskt Fiske eller FiskeJournalen från tidigt åttiotal så inser man att sportfisket då var annorlunda än vad det är idag. Användandet av tekniska, elektroniska, hjälpmedel som GPS, ekolod, elmotorer var ännu i sin linda och den typiska svenske sportfiskaren stod på en brygga eller satt i en liten roddbåt, eventuellt med en fyrahästars aktersnurra, med ett enhandsspö försett med en Abumatic i näven. Att han fick fisk berodde mycket på att bestånden då var bättre än vad de är idag.

Många "bråkar" om att de måste lösa ett särskilt kort för att få bedriva vissa typser av fiske på vatten som omfattas av det fria handresdkspafisket. De borde besinna sig och reflektera över att det fria fisket inte är någon självklarhet. Hade sportfisket sett ut som det gör idag när lagen kom till är jag långt ifrån säker på att den skulle ha gått igenom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar