Leta i den här bloggen

onsdag 12 september 2018

Jigghuvuden och sänken

När jiggarna kom till Sverige så betydde jigg ett bete med en förtyngd enkelkrok, dvs vad vi idag kallar jiggkrok, jigghuvud eller jiggskalle, och klädd med hår (bucktail) eller fjäder (marabou). Sedan kom mjukplastkropparna och hår- och fjäderjiggarna kom att bli en marginalföreteelse (men de är fortfarande ruggigt effektiva).


Maraboujigg


Nu har ordet jigg kommit att användas som beteckning på mjukplastbeten vilket leder till märkligheter som att man talar om carolinariggade jiggar... Hur som helst, det här är inte programmet Språket. Vad jag nu vill diskutera är jiggskallar, men för att kunna göra det utan att det blir alltför förvirrat så vill jag klargöra att jag med jigg menar det kompletta betet, dvs krok/skalle med klädsel eller kropp (hår-, fjäder eller ett mjukisbete).
Att välja rätt jiggskalle är minst lika viktigt som att välja rätt kropp. Det handlar såväl om skallens vikt och utformning som om krokens storlek, utformning och kvalitet. En sjugrams jiggskalle är inte bara en sjugrams jiggskalle utan kan vara väldigt olika saker.

Den absolut vanligaste jiggskallen är den runda med öglan att fästa linan i placerad mitt ovanpå huvudet, i 90 graders vinkel mot krokskaftet. Den typen av skalle är väldigt allround och bara man hittar rätt vikt och storlek på kroken så fungerar den till i princip allt jiggfiske, så vill man göra tillvaron enkel för sig så skaffar man sig ett sortiment sådana i vikter och krokstorlekar som passar det fiske man bedriver och de jiggkroppar man tänker använda. Sedan finns naturligtvis dessa runda jigghuvuden i bly, zink (det brukar vara zink om det står blyfritt och volfram (tungsten) liksom de finns målade, försedda med ögon och i vasskyddade varianter.
Det runda jigghuvudet har den nackdelen att om man låter jiggen sjunka till botten och stå där så gör det inte det utan lägger sig på sidan. Det problemet har gett upphov till en rad olika designer. Det enklaste sättet att få huvudet att stå på rätt köl är att platta till det på undersidan. Vidare kan man göra huvudet bredare (och då får man ett sk football head eftersom fotbollarna i det stora landet i väster inte är runda utan ovala). Det finns även olika mer eller mindre pyramidformade huvuden och huvudet till Vibrotail (en av de första jiggarna med mjukplastkropp som dök upp på den svenska marknaden) är en ganska avancerad design som är utformad bland annat för att jiggen ska kunna stå på bottnen.

Vissa jiggskallar har öglan att fästa linan i placerad annorlunda än mitt ovanpå. Skälet till detta är att man vill åstadkomma annorlunda rörelsemönster. Sitter öglan fram på huvudet så vänder jiggen blixtsnabbt i riktning mot spötoppen när man drar i linan. Att ha linfästet längre bak, närmare betets tyngdpunkt, kan vara en fördel vid vertikalfiske. 

Olika typer av avlånga jigghuvuden är avsedda för jiggar som tas hem som en wobbler snarare än studsas mot botten. Det finns även huvuden som har en "sked" för att dra ned betet och/eller framkalla rörelse (precis som skeden på en wobbler).

För den som inte vill behöva släpa med sig flera hekto jiggskallar finns numera varianten link head (eller cheburaska) som är ett kulformat sänke med en smart anordning för att snabbt kunna koppla det till en lämplig krok. I och med att kroken inte är fastgjuten i själva huvudet utan ledat till detsamma får en jig tacklad på detta sätt ett något livligare rörelsemönster. Med någgra link heads i lämpliga vikter och krokar i olika storlekar är man väl rustad för det mesta man kan ställas inför. 
Slutligen bör det sänke som är utformat som en pistolkula snarare än en muskötkula nämnas. Detta "bullet"-sänke används för att rigga ett mjukisbete antingen med sänket alldeles intill kroken (texas rig) eller med en tafs mellan sänke och krok (carolina rig). Kör man med cheburaska så kan man ju lika så gärna ta med några sådana sänken också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar