Leta i den här bloggen

söndag 2 september 2018

Hur mycket tål linan?

Hur mycket tål linan? Hur stor fisk kan jag fånga med en lina som har en angiven brottstyrka på 4 kilo? Det här är frågor som många sportfiskare, särskilt de som är nya inom sporten, ställer sig. En vanlig missuppfattning är att om man ska kunna landa en tiokilos gädda så behöver man en lina som "tål" 10 kg eller mer.


"Med undantag för stören kan all sötvattensfisk fångas på en 8 lbs lina med gott om 
backlina och ett spö på 115 g,  dvs ett spö som inte väger mer än en smörklump."
- Eugene Burns, Haspelspinn i söt- och saltvatten, Bonniers 1957 -

Låt mig dela upp problemet i mindre delar.

En fisk har bra precis samma densitet som det vatten den simmar i, dvs den "väger" ingenting så länge den befinner sig i vattnet. Så länge man inte får för sig att lyfta upp fisken ur vattnet med linan (vilket generellt är en dålig idé, åtminstone om det handlar om större fisk än tex abborre på några få hekto) så är fiskens vikt mer eller mindre ointressant i sammanhanget.


Istället för att ange 

linans brottstyrka

har man här angett
hur stora fiskar den
"tål".
Linans angivna brottstyrka, dvs de siffror, ofta med decimaler, som står på spolens etikett kan man också med fördel bortse från. De är ett försäljningsargument snarare än en relevant upplysning och det finns ingen standard för hur detta värde ska mätas. Dessutom är det så att man för att kunna använda linan för fiske måste använda en eller flera knutar och gör man dessa på fel sätt så går de upp långt innan man nått linans brottstyrka.

Vidare så använder man ett spö och dettas egenskaper har stor betydelse för vilka påfrestningar linan utsätts för när en stor fisk drillas. En lång spöklinga tar upp  mycket energi och fungerar som en effektiv stötdämpare när fisken gör korta rusningar eller försöker slå sig loss. Ingen slirbroms reagerar lika snabbt eller effektivt som en rätt använd spöklinga i sådana lägen. Använder man dessutom en elastisk lina (monofil nylon) så har man mycket användbar elasticitet mot vilken fisken kan arbeta sig trött utan att man behöver riskera att linan ska brista. Den av flätlinefundamentalisterna så förkättrade gummibandseffekten kan, när en rekordfisk ska landas, visa sig vara ens bäste vän...

Här vill jag kort beröra en viktig skillnad mellan flät- och nylonlinor. De förra är nästan helt stumma, dvs töjer sig inte alls vid påfrestning medan de senare är elastiska och töjer sig 15-30 % innan de brister. Detta innebär att om linan momentant (ögonblickligt) utsätts för en kraft som överstiger dess brottstyrka så brister flätlinan omedelbart medan nylonlinan först tänjs ut innan den brister. Är linans elasticitet 20 % och man har 30 meter lina ute så måste fisken alltså, under hårt och stigande motstånd, simma 6 meter innan den kan dra av linan. Detta ger fiskaren gott om tid att parera (tex genom att höja spöt och lätta på slirbromsen).

Den allra viktigaste faktorn är emellertid den som håller i spöt. Det är nästan alltid fiskaren - inte fisken - som drar av linan. 
Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem
– Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematicat
En van och skicklig fiskare har normalt inga större problem att landa en stor fisk på lätt utrustning/klen lina medan en mindre rutinerad fiskare som, när den stora fisken hugger, drabbas av sportfiskets motsvarighet till björnfrossa utan vidare kan "lyckas" såväl knäcka spöt som dra av linan. När jag själv landade min första gädda över tio kilo så resulterade det i att jag fick lov att skicka rullen på lagning eftersom jag "lyckas" förstöra ett drev. Senare har jag utan egentliga problem landat gäddor i samma storlek som huggit när jag fiskat abborre med lätt utrustning. Här handlar det om erfarenhet, känsla för grejorna och att hålla huvudet kallt. Inget av detta kan man köpa eller lära sig genom att läsa eller titta på youtubeklipp. 

Den gamla tumregeln (från nyloneran) är att man normalt kan landa fiskar med en vikt som överstiger linans brottstyrka med en faktor tre, fyra eller - om man är riktigt duktig, fem. Den regeln håller fortfarande rätt bra men med en stum lina skulle åtminstone jag vilja ha en större marginal. Att det sedan hänt att en marlin på 573 lbs landats av en fiskare som använde en lina som höll 3,55 lbs är visserligen sant men att använda så klen lina i förhållande till storleken på den fisk man hoppas på att fånga är inget jag vill rekommendera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar