Leta i den här bloggen

måndag 27 augusti 2018

Valspecial 2

Från miljöpartiet kom följande:

Hej Herman, tack för ditt mejl och för din fråga!

Vad gäller säl och skarv så har regeringskansliet remitterat Naturvårdsverkets förslag om att upplåta den ekonomiska zonen för jakt på säl, i enlighet med Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på säl. Syftet är att minska skadorna som sälarna orsakar. Du kan läsa mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/saljakt-i-sveriges-ekonomiska-zon-remitteras/ 

Generellt vad det gäller skyddet av våra marina områden så anser vi att fisket och haven ska skyddas genom fler marina reservat, områden fria från bottentrålning och kraftfulla åtgärder mot övergödning. Vi vill också att ett livskraftigt kustfiske ska värnas.

Vi vill skydda några specifika havsområden: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/05/mp-vill-skydda-tre-nya-havsomraden 
I regering har vi givit havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i samtliga skyddade marina områden till 2020, med fokus på fiske och att utreda bottentrålningens effekter: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-till-havs--och-vattenmyndigheten-om-bevarandeatgarder-vad-avser-fiske-i-marina-skyddade-omraden/  

Hoppas att du fick svar på dina frågor!


Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna


Jag ska kolla de olika länkarna men på sakens nuvarande stånpunkt uppfattar jag svaret som ett lång och krånglig jaså.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar