Leta i den här bloggen

måndag 6 maj 2019

Vad är fiskevård? 1

Fiskevård är bra. Det är väl ingen som kan vara emot fiskevård? Sportfiskarna har fiskevård överst på agendan och i de etiska regler man för några år sedan gjorde sig av med betonades särskilt en sportfiskares skyldighet att medverka till fiskevård. Så att fiskevård är bra och att vi som sportfiskare ska medverka till sådan är solklart. Men... vad ÄR då fiskevård? Och, frågar vän av ordning, borde vi inte först reda ut det och sedan ta ställning för eller emot?
Som jurist letar jag när jag konfronteras med en sådan här fråga närmast reflexmässigt efter en legaldefinition, dvs undersöker om våra lagstiftare har meddelat någon regel av vilken man kan utläsa vad som menas med begreppet i fråga. Det enda jag hittat hittills är följande lilla mening i lagen om fiskevårdsområden: "Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur." Eftersom jag, som sagt, är jurist ser jag då genast att definitionen egentligen endast säger något om vad som menas med fiskevård när uttrycket används i fiskevårdslagens första paragraf. Så svårgripbar som bestämmelsen är så är det nog lika så bra. Och hur löser men konflikter mellan olika arter eller rentav individer? Det som är till stöd för de kräftätande abborrarna i en sjö kanske är mer eller mindre förödande för skyddet av de i samma sjö levande kräftorna?

Nå, jag ska fördjupa mig i vad som menas med fiskevård i kommande inlägg men en språklig ledtråd är det lilla e som finns mellan fisk och vård. Det handlar, rent språkligt, inte om vård av fisk utan om vård av fiske. Fisken är nog i sammanhanget av intresse främst som objekt för fiske i dess olika former och vem som ska vårda sig om fisk och blöt- eller kräftdjur som det inte fiskas efter (vilket är den övervägande majoriteten av sådana organismer) kan man ju fundera över. Där handlar det nog om fältbiologer och andra miljömuppar snarare än om Sportfiskarna och olika sk fiskevårdsområden. Men jag ber att få återkomma till detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar