Leta i den här bloggen

måndag 13 maj 2019

Citatet

"En lina rätt knuten håller för drillning och intagning av fisk vars vikt är minst 5 à 6 gånger större än linans styrka; m.a.o. hanterar man fiskeutrustningen rätt och ej försöker lyfta upp en stor fisk ur vattnet utan hjälp av håv eller huggkrok kan man använda lina 0,35 till fiskar om 15 kg och t.o.m. däröver."


Ur Spinnfiskarens ABC, AB Urfabriken Svängsta, 1954

Det (och linan) håller än idag. OBS att när ovanstående skrev hade en 0,35 nylonlina av god kvalitet har en brottstyrka på 5,5 kg. Fem gånger det är 27,5 kg. Idag finns nylonlinor som håller det dubbla. Fem gånger elva är femtiofem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar