Leta i den här bloggen

torsdag 4 april 2019

Ryggrad

Ett bra spö bör ha vad som brukar kallas ryggrad. Jag skriver "brukar kallas" eftersom spön inte har någon ryggrad utan man använder ordet i överförd bemärkelse. Så frågan är vad man menar då man talar om ett spös ryggrad.

Ofta menar man att det inte böjer sig under belastning eller i vart fall inte böjer sig märkbart. Detta leder ofta till missuppfattningen att ett spö med ryggrad är detsamma som ett styvt spö. Eller så tycker man att ett spö med utpräglad toppaktion, sk snabb aktion, har ryggrad eftersom större delen av spöt knappt böjer sig alls. Dessa missuppfattningar leder i sin tur till (miss)uppfattningen att ett spö med helaktion (parabolisk eller långsam aktion) saknar ryggrad. Så är det inte. En välbyggd klinga med parabolisk aktion har lika mycket ryggrad som en klinga med toppaktion avsedd för samma kastvikter. Skillnaden är att en större del av klingan hos spöt med parabolisk aktion böjer sig (arbetar) mer än vad klingan hos spöt med toppaktion gör innan ryggraden visar sig (och klingan slutar att böja sig).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar