Leta i den här bloggen

lördag 13 april 2019

Deklaration och verklighet

"Innan vi går vidare måste vi klara upp en punkt om linornas styrka. Amerikanska linor är vanligen något starkare än den deklarerade draghållfastheten.Europeiska linordäremot är vanligen lika starka som de uppges vara. När européerna säger att en lina är en 3 lbs lina, så har den också en draghållfasthet på 3 lbs. Vissa europeiska linor har, trots att deras diameter är mindre, fallit i vanrykte därför att deras angivna 3 lbs draghållfasthet inte kan mäta sig med de tjockare amerikanska 3 lbs linorna, som egentligen skulle ha kallats 4 lbs linor."


Eugene Burns, Haspelspinn i söt- och saltvatten, Bonniers 1957
Det ovanstående citatet, som härrör från den tid då linor tillverkades i USA respektive i Europa, är relevant även idag när de flesta linor tillverkas i Kina. Det handlar nämligen om att amerikanarna använt och fortfarande använder "X lbs test" istället för att ange linans dimension. En 6 lbs lina är såeldes, enligt denna något besynnerliga logik, vad vi i Europa skulle kalla en 0,25 mm nylonlina (eftersom den hare just den diametern). Att man i USA kallar samma lina för 6 lbs betyder inte att den har en draghållfasthet på just 6 lbs utan att den tål minst denna belastning. I själva verket kanske den tål dubbelt så mycket. Det är alltså precis som här, dvs att olika linor med samma diameter kan vara olika starka. Medveten om detta lät jag mig inte avskräckas av att linan på bilden har en angivcen dragstyrka om 6 lbs, översatt till 2,7 kg, utan insåg att det endast var dimensionen som deklarerats på såväl amerikanska som europeiska. Och den är skitstark... En av de mest prisvärda linor jag köpt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar