Leta i den här bloggen

söndag 10 februari 2019

Ett utdöende släkteVi är, sa tävlingsledaren Thomas när han hälsade mig välkommen till gårdagens tävling, ett utdöende släkte. Jag antar att han menade "oss tävlingspimplare". Eller kanske medlemmar i fiskeklubben. Han har säkert rätt. Enligt klubbens på dess hemsida publicerade historik så bildades den 1976 för att organisera de fritidsfiskare i kommunen som var intresserade av tävlingsfiske. Tävlingsfiske 1976 var mete och pimpel och så ser klubbens inriktning fortfarande ut. De moderna trenderna med tävlingar i Street Fishing, lagfiske efter gädda eller abborre mm tycks har gått klubben förbi (och inget ont i det). Dessutom är det ju så, att de flesta som ägnar sig åt sportfiske överhuvudtaget inte tävlar. Frågan är om klubbens identitet är så hårt knuten till tävlingsfiske som det såg ut i mitten av sjuttiotalet att den mest är att se som någon slags levande museum eller om man är beredd att utvecklas. Vill man fortsätta att vara en klubb som organiserar de fritidsfiskare i kommunen som är intresserade av tävlingsmete- och pimpel (och inget ont i det) så har han nog rätt, Thomas.

Veteranklassen i gårdagens tävling var stor. Någon juniorklass tror jag inte fanns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar