Leta i den här bloggen

måndag 2 april 2018

Å-rapport

Att åka ut till Väddö för att stå på isen och frysa i nordanvinden lockade inte. Istället packade jag ränseln för en promenad längs ån och kanske litet fiske. Ån är, kunde jag konstatera, ett inte helt lättillgängligt fiskevatten. Många ställen synes vara tomtmark (men jag ska kolla med lantmäteriets kartor och se om det inte är ren och skär fräckhet snarare än äganderätt som gör att det ser ut så), stränderna är ofta branta och vegetation intill och i vattnet försvårar åtkomligheten.

På några ställen finns vad som vid brittiska fiskevatten kallas pegs, dvs ställen där det är (som) gjort för att fälla upp en stol och sätta sig och fiska, men dessa ställen är få. Jag testade några kast med jigg och förlorade ganska snabbt två stycken. Det är, kort sagt, en massa bråte på botten man fastnar i. Förmodligen är ån mer lämpad för mete än för spinnfiske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar