Leta i den här bloggen

tisdag 15 januari 2019

Om downsizing, 5


Downsizing betyder, om man ska vara petnoga, att gå ned i storlek. Var, på vilken storlek, man då hamnar beror mycket på utgångspunkten. Redan på den tiden då ett normalt gäddrag var ett skeddrag eller en wobbler på 15-25 gram fanns det de som bestämt hävdade att mindre beten lockade mer och större gäddor. Så här skrev Curt Lindhé 1958 (Haspelspinn i sött och bräckt vatten):

En god vän, som varje år semesterfiskar i ett skärgårdsvatten, berättade, att han en gång på hemvägen över en stor fjärd lät spinnlinan ligga ute med en mycket liten spinnare för att se, om han kunde komma i vägen för någon abborre. Det blev hugg, och en gädda på omkring tio kilo. Efter någon tid gjorde han om försöket, och nu blev det flera storgäddor. Han satte metoden i system, och det gjorde gäddorna också, ty hade han en ordinär spinnare så blev det som regel ingenting. Hade han en miniatyrspinnare så blev det fisk. Och hade han en va vardera slaget, så högg fisken på den lilla.

Exemplen kan mångfaldigas. Visst får man stora gäddor på stora drag. Men man får inte färre sådana på smådrag utan snarast tvärtom.

Nu kan man naturligtvis invända, att Lindhés bevisföring är anekdotisk, att hans slutsats inte grundas på någon mera vetenskapligt utförd undersökning. Det är en riktig invändning, men den kan riktas mot i stort sett alla efterenhetsgrundade påståenden om olika sportfiskemetoders eller betens effektivitet. Visst kan tex Team, Saidas omfattande framgångar med fiske med stora wobblers te sig som övertygande bevisning om den metodens förträfflighet och visst visar den att metoden fungerar. Däremot säger den rätt litet om hur effektiva dessa beten är jämförda med andra beten (som man inte använt). Man får nämligen bara fisk på de beten man använder och använder man bara en typ av bete så får man alla sina gäddor på just den sortens bete och det gäller oavsett om betet är en liten spinnare, en 18 grams Hi-Lo, ett jerkbete eller ett stort gummibete.

När jag nu talar om downsizing så handlar det om en nedtrappning från de grova utrustningar som under något decennium varit norm inom gäddfisket med jerk- och gummibeten och först då blir det begripligt när man talar om att ”downsiza” till tex ett spö för betesvikter upp till 100 gram (vilket för en traditionell gäddfiskare ter sig som übergrovt).

Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar