Leta i den här bloggen

fredag 18 maj 2018

Varför?

Varför ska folk fiska? Och varför är Sportfiskarna så angelägna om att antalet fiskare ska öka? Att de företag som tjänar pengar på sportfiske vill ha en så stor marknad som möjligt är en sak, men en förment ideell organisation som Sportfiskarna kan ju knappast ha det motivet. Och hur ser kopplingarna mellan Sportfiskarna och de kommersiella aktörerna ut? Samarbetet är så intimt att man ofta kan sätta likhetstecken mellan de olika logotyperna och på personnivå är det flera som arbetar parallellt för Sportfiskarna och kommersiella aktörer. Nästan så att man skulle vilja se Uppdrag Granskning eller någon grävande journalist titta närmare på saken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar