Leta i den här bloggen

måndag 7 maj 2018

Ett tillrättaläggandeFör en tid sedan skrev jag om hur min pappas gamla Mitchell C.A.P. 304 fått en kompis i form av en Mitchell C.A.P. 314. Det var inte helt korrekt. Även kompisen är en 304. Det står, klart och tydligt, graverat på rullen. Vad ska jag säga? För det första (naturligtvis) att jag måste lära mig att alltid använda mina läsglasögon (och kanske köpa starkare sådana). När man inte längre kan se att slå en knut med 0,25 mm lina utan optiska hjälpmedel är det bara att inse att synen inte längre är vad den en gång var.

Lika som bär men med olika drev.
Av mer allmänt (?) intresse är kanske att mitt misstag var fullt begripligt fast, så att säga, bakvänt. För att, om möjligt, förstå vad jag menar med det måste man fördjupa sig något i historien om Mitchells runda haspelrullar (man skiljer på de runda C.A.P.-rullarna och de äggformade Mitchel (300 mfl).

Den första C.A.P. -rullen kom 1937. Den tillverkades i ett antal olika versioner och 1955 fick den modellbeteckningen Mitchell 304. Rullen hade då sk planomatic-drev, ett elegant sätt att växla ned spolrörelsen för att få en tätare linuppläggning. 1958 kom Mitchell 314 som är närmast identisk med 304:an.Mitchell 304 behölls i modellprogrammet men förlorade planomatic-drevet och fick istället en enklare konstruktion utan nedväxlad spolrörelse. Däremot fick Mitchell 314 överta planomaticdrevet. Pappas rulle är en 304 utan planomatic. Kompisen är en 304 med planomatic.C.A.P.-rullen designades ursprungligen av en firma som hette La Canne à Peche. Canne à Peche tog hjälp av Carpano & Pons för tillverkningen. Carpano & Pons tillverkade parallellt med C.A.P.-rullen en egen rulle som fått namnet Mitchell och som, flera år senare, fick modellbeteckningen 300. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar