Leta i den här bloggen

torsdag 18 oktober 2018

Ideal kastvikt

Vilket är ett spös ideala kastvikt? Jo, det är en vikt på betet som, när man kastar med full kraft, får spöklingan att "ladda" maximalt. Ett för lätt drag räcker inte till för att få ut maximum av klingan och ett för tungt drag överbelastar den så att den uppladdade kraften i klingan inte riktigt orkar kasta iväg draget med maximal fart.

Det är alltså i de situationer där man vill få ut maximal kastlängd ur spöt som den ideala kastvikten är intressant, men det är sällan den anges av tillverkaren. Däremot står det ofta sådant som 7-30 gram, 10-40 gram och annat liknande på klingan. Är dessa siffror korrekta kan man beräkna spöts ideala kastvikt genom att addera den lägsta angivna kastvikten med den högsta och sedan dela med två. 7+30 är 37 vilket, delat på mitten, ger 18,5. Det är naturligtvis ingen exakt vetenskap det handlar om men stämmer oftast ganska bra. Mitt niofots Westin Dynamic är märkt just 7-30 gram och trivs som allra bäst med drag som väger runt 20 gram.

En annan tumregel säger att den ideala kastvikten är 75% av den maximala. Det skulle för samma spö ge en ideal kastvikt på 22,5 gram. Det stämmer också hyfsat bra. Kombinerar man de två formlerna får man ett idealt arbetsområde på 18,5-22,5 gram. Sedan är siffror bara siffror och när kartan inte stämmer med terrängen så är det terrängen som gäller. När man blivit intimt bekant med ett spö vet man ju, av egen erfarenhet, vilka vikter spöt hanterar bäst men står man i begrepp att köpa ett spö som man inte har möjlighet att provkasta så kan ju räkneexemplen ovan ge en viss ledning.

1 kommentar: