Leta i den här bloggen

lördag 24 februari 2018

Sportfiske och fiskevård

Som sportfiskaren är man beroende av en god fiskevård. Detta har, under senare år, varit huvudanledningen till att jag valt att vara medlem i den organisation som kallar sig för Sportfiskarna men vars officiella namn är Sveriges fiskevårds- och sportfiskeförbund. Eftersom förbundet i olika sammanhang agerat och agerar på ett sätt som jag uppfattar vara oförenligt med de sportfiskeetiska reglerna - regler som "Sportfiskarna" av oklara skäl valt att göra sig av med - har jag, med tungt hjärta, ställt mig utanför. Dessbättre kan jag göra detta med gott, vad fiskevården beträffar, samvete eftersom det är möjligt att lämna motsvarande (eller större) bidrag till fiskevården genom att stötta någon av de fiskevårdsfonder förbundet administrerar. Då kan man (jag) ju också hoppas att utväxlingen på mitt bidrag, vad fiskevården beträffar, blir större än om min medlemsavgift försvinner i "den allmänna konkursen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar