Leta i den här bloggen

lördag 17 februari 2018

De är inte som vi"Think like a fish" är en slogan någon redskapstillverkare använt. Hur de tänkte vet jag inte men jag är ganska övertygad om att fiskar inte gör det. Tänker, alltså. Däremot tänker redskapstillverkare och fiskare och ofta tänker vi alldeles för mycket. Det är, som jag ser det, bra att veta att fisken ofta hugger på ett visst bete men det är inte nödvändigt att veta varför den gör det. Eller ens möjligt, för de är inte som vi.
Så hur fisken uppfattar den typ av bete som syns på bilderna lär vi aldrig få veta. Men det räcker,åtminstone för min del, gott att veta att den hugger på det. Betet är vad som på nusvenska kallas soft stick bait (=mjukt pinnbete). Ofta kallas det senko (vilket är ett varumärke) och det brukar beskrivas som en maskimitation. Här är vi inne på övertänk igen. Just senkon sägs, för övrigt, vara inspirerad av formen på en penna. Men det låter förstås inte lika rimligt att fiska med en pennimitation som med en maskimitation.Men tänkt inte mask. Eller gör det, om du vill, men låt inte föreställningen att det är en maskimitation du fiskar med begränsa dig. Du kan lika gärna låtsas att det är en imitation av en betesfisk. Eller ett mjukplastbete som fångar fisk.

Fördelarna med beten av senkotyp är deras mångsidighet. De kan riggas på ett närmast oändligt antal olika sätt och fiskas på ännu fler. Och de kan användas vid fiske efter alla fiskar som kan fångas med atificiella beten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar