Leta i den här bloggen

tisdag 19 december 2017

Gentlemannamässigt

I kapitlet "Haspelspinn - de stora möjiigheternas fiske", ur "Handbok i haspelspinn", anmärker Olle Birkesten följande vad valet av lina anbelangar.

"Linans grovlek bestäms av det fiske den ska användas till. Som regel använder man tunnast möjliga lina vid haspelfiske. Men det kan inte kallas för god sport att använda alltför klen lina. Slirbromsen gör visserligen att man kan använda ytterst klen lina även för stor fisk. Men att drilla en fisk onödigt länge, bara för att man har en lina som ingenting tål, är föga gentlemannamässigt. Vid kustspinn får man ofta välja en grövre lina, än vad själva fisket egentligen fordrar, detta för att man inte ska förlora alltför många beten i tången."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar