Leta i den här bloggen

torsdag 21 juni 2018

Think like a fish?Många av det de fiskar vi vill få att fastna på våra krokar uppträder i stim. Det gäller småfisk såväl som räkor och annat. Även när det inte handlar om stimbildning i egentlig mening så samlas ofta ett stort antal individer på en begränsad yta och det är, helt naturligt, till sådana ställen den hungriga fisken söker sig. Det kan därför vara en god idé att få sitt bete att efterlikna inte bara ett byte utan flera. Det vanligaste sättet att göra detta är den sk häcklan (eller, som den heter på modern svenska, sabikiriggen). Den består av flera beten knutna efter varandra på en linstump. Traditionellt har vart och ett av dessa beten en krok men det gör man ju som man vill. Man kan alltså knyta en eller flera upphängare utan krok framför sitt drag.

En annan intressant variant är det spinnerbait som syns på bilden ovan. Enligt tillverkaren, Sebile, ska det simulera ett litet "stim". Jag gillar tanken, men hur fisken uppfattar saken vet man ju aldrig. Betestillverkaren Storm har ju en slogan som lyder: "THINK LIKE A FISH" men det är väl i vart fall oklart om fiskar tänker och i den mån de gör det vet vi inte hur. Däremot kan man ju ha sina teorier om hur de uppfattar saker och ting och vad de reagerar på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar