Leta i den här bloggen

tisdag 21 november 2017

Bra jobbat!

Östersjöns eländiga tillstånd gör mig gråtfärdig. Det är det ena eländet efter det andra.Nu har vi fått bukt med de miljögifter som hindrade sälarnas reproduktion, vilket är bra, men detta har lett till en sälstam som frestar hårt på de krympande fiskbestånden. Så har vi skarven. Om den hör hemma här eller inte kan man ha olika åsikter om. Att sälen har hemortsrätt i Östersjön är oomtvistligt. Men det har ju fiskarna också. Och vi som gillar att fiska.

Vad det handlar om är att få till stånd en rimlig förvaltning.Sälarna är rovdjur och levde de på land så skulle folk vara vansinniga. Här har man skyddsjakt och licensjakt på ett i princip obefintligt bestånd - några dussin eller så - varg. I svenska östersjövatten har vi nu långt över 100.000 sälar. 

Skarven - mellanskarven - var minst lika sällsynt som sälen var när jag började min karriär som sportfiskare men nu är det den vanligaste fågeln i skärgården och längs våra kuster. Andra arter minskar. Det finns säkert många orsaker till detta men rimligen så har konkurrensen från en art som för några decennier i princip inte fanns här men som nu dominerar sin betydelse.Att skarvens utbredning har betydelse för de kustnära fiskbestånden är ett faktum. Även om andra östersjöns problem bidrar till detta så kan jag bara konstatera att förr mycket goda fiskevatten som nu hyser skarvkolonier är så gott som värdelösa

Självklart så ska vi försöka komma till rätta med övergödning, miljögifter, exploatering av av fiskens reproduktionsområden och andra problem men det håller inte att fortsätta låtsas som om säl och skarv inte är problem vi måste hantera. I vart fall inte om vi vill kunna fiska längs våra kuster.

Men våra politiker, de nationella men särskilt de som fått förtroendet att styra europas öden, har inte lyckats komma till rätta med övergödningen, fortsätter att tillåta bottentrålning och att fastställa orimliga fiskekvoter och fridlyser säl och skarv. Om de hade på agendan att helt köra östersjöfisket i botten så kunde de knappast göra ett bättre jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar