Leta i den här bloggen

tisdag 8 november 2016

Otidsenlig etik?Jag minns inte om det var på sextio- eller sjuttotalet som de etiska reglerna, efter omfattande och stundom hätska diskussioner, kunde sättas på pränt. Det var några kortfattade budord efter vilka den som ville göra anspråk på att kunna kalla sig sportfiskare hade att rätta sig efter. Det var andra tider då. Nu har den organisation som kallar sig själv för just Sportfiskarna valt att göra sig av med om inte själva etiken så i vart fall de skrivna reglerna. på deras hemsida letar man förgäves efter dem. Däremot - och dessbättre - så är vi fortfarande några (många?) som envisas med att hålla fast vid dem och det är tillochmed flera sportfiskeklubbar som har reglerna kvar på sina hemsidor.

Jag ställde för en tid sedan frågan till en förbundstalesman varför reglerna skrotats. jag fick ett svar som gick ut på att man från förbundets sida uppfattade att tiden sprungit ifrån dem och att de behövde ses över. En sådan översyn pågick (och pågår, om det nu var så, tydligen alltjämt) men utan någon tidplan.

Det är knepigt det där med etik. Det kan vara svårt nog att själv hålla sig med sådan och är man en organisation som vill samla så många medlemmar som möjligt så kan det naturligtvis uppstå en intressekonflikt mellan, å ena sidan, att hålla etikens fana högt och att, å den andra, maximera sitt medlemsantal. Det inser ju var och en att det är få som vill vara medlem i en organisation som skriver en på näsan att det man sysslar med är åt skogen. Så, åtminstone som jag uppfattat saken, Sportfiskarna har valt att vara vaga när det gäller sin definition av vad sportfiske är (och någon sådan hittar man heller inte på deras hemsida) och att inte heller hålla någon klar linje när det handlar om hur en sportfiskare bör bete sig. Möjligen tycker man att frågan är på något plan viktig men tydligen inte brådskande eller eljest prioriterad.

Det där med att reglerna skulle vara otidsenliga är en i många avseenden ihålig ursäkt. Tittar man på bilden ovan så syns ju tydligt att det är just Sportfiskarnas logga som pryder den. Har tiden sprungit ifrån reglerna så beror det, rimligen, på att förbundet låtit så ske. Att man sovit på sin post. Eller att man inte brytt sig. Oavsett vilket så är det synd. Reglerna är kanske inte perfekta och det var de inte heller när de kom till, men de är och var det bästa vi har att hålla sig till och definitivt bättre än ingenting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar