Leta i den här bloggen

lördag 19 november 2016

En beskrivning av det moderna sportfiskets genombrott

En sak som är slående när man betänker det svenska sportfisket är hur pass starkt influerat det är av det amerikanska och hur jämförelsevis litet inflytandet från övriga Europa varit. Och är. I stort sett så har vi envisats med att använda redskap och metoder utvecklade för det amerikanska sportfisket.

Att vår import  från och vårt efterapande av vad de gör i det stora landet i väster inte är någon ny företeelse fick jag klart för mig när jag läste följande rader i Nils Färnströms artikel om spinnfiske i Fiskeboken (Tiden, 1961):

"Det moderna sportfiskets genombrott kom någon gång på 80-talet (alltså 1880-talet, min anm). Amerikanarna lanserade det korta enhands spinnspöt med multiplikatorrulle och en ny typ av bete - trävobblern målad i olika färger. Jag glömmer aldrig, hur jag som pojke en sommardag såg den första spinnfiskaren med multiplikatorrulle i aktion ute vid Furusund."

För mig är det slående att den utrustning som beskrivs fortfarande var den bland svenska sportfiskare gängse ännu på 1970-talet, även om då de flesta hade en inkapslad haspelrulle (läs: Abumatic) snarare än en multiplikatorrulle på det korta enhandsspöt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar